THÔNG BÁO VỀ CÁC NỘI DUNG GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA KHÁCH HÀNG (8/2021)

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh gửi lời chào trân trọng và kính chúc Quý khách hàng Dự án The Arena sức khỏe, bình an để vượt qua ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian vừa qua, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty TTCR đã tiếp nhận ý kiến của Quý Khách hàng thông qua thư điện tử về một số nội dung. Nay thông qua thông báo 76/2021/ARENA-TB-BGĐ ngày 13/08/2021 như bên dưới, chúng tôi xin giải đáp như sau.Thông tin chi tiết, mời Quý khách hàng tham khảo: 
Chia sẻ: