PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH

STT  Nội Dung   Số Lượng
 1  Để ở (không hình thành đơn vị ở)
 Chỉ ở theo hình thức du lịch, tuân thủ các quy định về Quy chế Khu Du lịch so UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành và Quy định do Đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà ban hành.
Không được nhập hộ khẩu, không đăng ký tạm trú mà chỉ đăng ký theo hình thức nghĩ dưỡng du lịch do quản lý Tòa nhà quy định.
Các hình thức check in – check out cũng được quy định
 2  Tự kinh doanh
 Được tự tổ chức kinh doanh nhưng phải tuân thủ các quy định về Quy chế Khu Du lịch và Quy định do Đơn vị quản lý vận hành Tòa nhà ban hành.
Sử dụng các đồ dùng như khăn, bàn chải, các loại xà phòng mang thương hiệu của Khu Du lịch (có trả phí), sử dụng dịch vụ dọn dẹp phòng của Đơn vị quản lý có trả phí
Các hình thức check in – check out cũng được quy định
 3  Ủy thác cho Chủ đầu tư giao cho đơn vị quản lý vận hành
Thời gian ủy thác tối thiểu 05 năm

Chia sẻ: