PHỐ ĐI BỘ


Sàn diễn đường phố đầy màu sắc với các hoạt động vui chơi đường phố được
tổ chức thường xuyên thu hút cộng đồng và du khách, tạo nên những kỳ nghỉ ngập tràn cảm xúc.
Chia sẻ: