LIGHT SPA

Tọa lạc tại tầng 1 tòa Light, spa được bố trí để chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho khách lưu trú với những dịch vụ cơ bản. Dịch vụ spa tại The Arena sẽ sớm đi vào hoạt động khi thị trường du lịch hồi phục và du khách quay trở lại Khánh Hòa.

Chia sẻ: