KỲ QUAN TRUNG TÂM ARENA


Đánh thức Bãi Dài bằng những sự kiện văn hóa sôi động như festival âm nhạc, võ thuật, ẩm thực…
Tại Arena, không còn khoảng cách của ngôn ngữ hay màu da, chỉ còn những ngày vui bất tận.
Chia sẻ: