KHU VUI CHƠI TRẺ EM NGOÀI TRỜI

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời được bố trí đa dạng các mô hình, hệ vui chơi đa năng như: các hệ vận động đa năng, hệ vui chơi liên hoàn...rất phù hợp với các hoạt động ngoài trời của các bé.

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời tại The Arena là không gian vận động, vui chơi và gặp gỡ lý tưởng dành riêng cho trẻ em. Lưu ý trẻ em dưới 04 tuổi phải có người lớn đi kèm.


Chia sẻ: