DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ BÀN GIAO CĂN HỘ DU LỊCH TÒA A1 & A2

Căn cứ Hợp đồng mua bán và thực tế thi công hoàn thành công trình xây dựng tại tại Dự Án The Arena, Chủ đầu tư kính gửi Quý Khách hàng Bản Danh mục Hồ sơ pháp lý bàn giao căn hộ du lịch thuộc Công trình xây dựng A1 & A2 cụ thể như sau:

I. An toàn điện lực, đủ điều kiện đóng điện: 
1. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật do Cty CP Điện lực Khánh Hòa cấp ngày 25/12/2020: Công trình Đường dây cáp ngầm 22kV và TBA T1 (2x1600KVA-22/0,4KV)+ T2 (2X1600KVA-22/0,4KV) cấp nguồn tháp A1 & A2 Dự án The Arena.
2. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật do Cty CP Điện lực Khánh Hòa cấp ngày 05/01/2021: Công trình Đường dây cáp ngầm 22kV và TBA T1 (2x1600KVA-22/0,4KV)+ T2 (2X1600KVA-22/0,4KV) cấp nguồn tháp A1 & A2 Dự án The Arena.

II. Đủ điều kiện cấp & thoát nước: 
1. Cấp nước:
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng ngày 05/01/2021.
- Phiếu Kết quả Kiểm nghiệm nước máy do Viện Pasteur Nha Trang phát hành ngày 12/05/2021, mã số mẫu: 004/05/2021/HH-VS (Bể cấp nước sinh hoạt – Tòa A1);
- Phiếu Kết quả Kiểm nghiệm mẫu nước máy do Viện Pasteur Nha Trang phát hành ngày 12/05/2021, mã số mẫu: 005/05/2021/HH-VS (Tầng 3 - Tòa A1);
- Phiếu Kết quả Kiểm nghiệm mẫu nước máy do Viện Pasteur Nha Trang phát hành ngày 12/05/2021, mã số mẫu: 006/05/2021/HH-VS (Tầng 8 – Tòa A1);
- Phiếu Kết quả Kiểm nghiệm mẫu nước máy do Viện Pasteur Nha Trang phát hành ngày 12/05/2021, mã số mẫu: 007/05/2021/HH-VS (Bể cấp nước sinh hoạt – Tòa A2);
- Phiếu Kết quả Kiểm nghiệm mẫu nước máy do Viện Pasteur Nha Trang phát hành ngày 12/05/2021, mã số mẫu: 008/05/2021/HH-VS (Tầng 4 – Tòa A2);
- Phiếu Kết quả Kiểm nghiệm mẫu nước máy do Viện Pasteur Nha Trang phát hành ngày 12/05/2021, mã số mẫu: 009/05/2021/HH-VS (Tầng 9 – Tòa A2).

2. Thoát nước:
- Công văn v/v xác nhận tình hình triển khai đấu nối hệ thống thoát nước thải Dự án The Arena vào hệ thống thoát nước chung số 255/CV-TTCR/2020 cấp ngày 04/12/2020.
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sô 02/QĐ-UBND cấp ngày 04/01/2021.

III. GCN kiểm định thang máy: 
1. Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn: Số 7945/KĐXD-HQ ngày 05/08/2019;
2. Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn: Số 318/KĐXD-HQ ngày 25/01/2021;
3. Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn Số 317/KĐXD-HQ ngày 25/01/2021;
4. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thang máy Tòa A1:

 

STT

DIỄN GIẢI

Số Seri

Ngày

1

GCN kết quả kiểm định

208105551 - 208105552/KĐXD

12/11/2020

2

GCN kết quả kiểm định

218100363 - 218100378 /KĐXD

25/01/2021


5. Giấy chứng nhận kết quả kiểm định thang máy Tòa A2:

 

STT

DIỄN GIẢI

Số Seri

Ngày

1

GCN kết quả kiểm định

218100351 -218100362 /KĐXD -

25/01/2021

2

GCN kết quả kiểm định

218100473 -218100476  /KĐXD

02/02/2021

3

GCN kết quả kiểm định

208105554 -208105555 /KĐXD

12/11/2020


IV.Biên bản nghiệm thu PCCC:
Văn bản số 891/NT-PCCC&CNCH-P4 do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công An cấp ngày 29/04/2021 về việc: Chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của khối nhà A1, A2 thuộc dự án The Arena.

V. Hoàn công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận: 
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số 102/GĐ-GĐ3/HT do Bộ Xây Dựng cấp ngày 01/06/2021 về việc: Chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình A1, A2 thuộc Dự án The Arena.

Lưu ý: Để bảo vệ  giá trị và hình ảnh Dự án, hạn chế các hành vi xuyên tạc và sử dụng thông tin không đúng mục đích, các giấy tờ nêu trên sẽ được thuyết minh tại các Văn phòng của Chủ Đầu tư. Qúy Khách hàng vui lòng không sao chụp, phát tán cho bên thứ ba các tài liệu này.

Kính mời Quý Khách hàng tham khảo văn bản đã phát hành tại: Link

Chia sẻ: