CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN DỰ ÁN THE ARENA (NGÀY 24/07/2020)

Giám đốc dự án The Arena, Chỉ huy trưởng tổng thầu Delta, Chỉ huy phó nhà thầu APH đã có những báo cáo cụ thể về các công tác xây dựng hoàn thiện của các tòa A1, A2, A3, A4 tại dự án The Arena vào ngày 24/7/2020.

Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng những hình ảnh cập nhật nhất tại công trường dự án The Arena Cam Ranh ngay trong video: https://www.youtube.com/watch?v=Xrcpn1SeYTU

Chia sẻ: