CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE ARENA [26.06.2019]

Chúng tôi xin gửi đến quý khách những hình ảnh cập nhật tiến độ dự án The Arena Cam Ranh (ngày 26.06.2019).

Tòa A1 (Tòa Light): Đã hoàn thành kết cấu và đang thực hiện xây tường tầng 10

Tòa A2 (Tòa Sea): Thi công kết cấu đến tầng 21 và thực hiện xây tường tầng 5

Tòa A3 (Tòa Wind): Thi công kết cấu đến tầng 6

Tòa A4 (Tòa Sand): Thi công kết cấu đến tầng 9

SHOPVILLA (126 căn):

Khu B1: Thi công bê tông móng được: 36/36 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 1: 36 căn, Bê tông dầm sàn tầng 2: 36 căn, Bê tông dầm sàn tầng 3: 34 căn; Bê tông dầm sàn tầng thượng: 32 căn

Xây tường căn hộ khu vực B1 căn 05, 06, 07, 08, 09 , 10,11,12,13,14

Khu B2: thi công bê tông đế móng đã hoàn thành được: 46/48 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 1: 44 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 2: 42 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 3: 36 căn, thi công bê tông dầm sàn thượng : 32 căn

Khu B3: thi công bê tông móng đã hoàn thành được: 21/21 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 1: 16 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 2: 16 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng 3: 14 căn, thi công bê tông dầm sàn tầng thượng: 10 căn

Khu B4: thi công bê tông móng được 21/21 căn, bê tông sàn tầng 1: 21 căn, bê tông sàn tầng 2: 18 căn; bê tông sàn tầng 3: 16 căn; bê tông sàn tầng thượng: 16 căn

HỒ CẢNH QUAN:

Hoàn thành cơ bản bê tông và ốp đá

Đã thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống nhạc nước đang vận hành và chạy thử.

BALLROOM:

Đào đất hố móng

Gia công lắp dựng ván khuôn cốt thép cột, móng

HẠ TẦNG DỰÁN:

Hạ tầng giao thông:

- Thi công lát đá mặt đường phố đi bộ, khu phía Tây - trục đường Arena.

- Thi công nền cấp phối đất đồi K98, trục đường chữ T – D1.2, khu phía Đông - trục đường Arena.

- Thi công mặt đường BTN C19, trục đường chữ T – D2, Thi công nền cát K95, trục đường chữ T – D2.1

- Thi công mặt đường CPĐD Loại II, trục đường chữ T – D1.3, trục đường chữ T – D2.2

Hạ tầng kỹ thuật:

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, trục đường chữ T – D1.1, T – D1.2, T – D1.3, T – D2.1, T – D2.2, khu phía Đông - trục đường Arena, cụm SHOPVILLA.

- Thi công hệ thống thoát nước thải, trục đường – D1.2, D2.2, khu phía Tây – cụm SHOPVILLA, khu phía Đông – cụm SHOPVILLA.

Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường:


Chia sẻ: