CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE ARENA [24.07.2019]

Chúng tôi xin gửi đến quý khách một số hình ảnh cập nhật tiến độ chính dự án The Arena Cam Ranh (đến ngày 24.07.2019)

Tòa A1 (Tòa Light): Đã hoàn thành kết cấu, xây tường đến tầng 10, hoàn thành công tác defect và thi công phòng mẫu tầng 2.

Thi công hệ Cơ điện MEPF :

- Thi công lắp đặt giá đỡ cho ống thoát nước trục đứng

- Thi công máng cáp vào trục kỹ thuật đến tầng 9

- Thi công ống luồn dây điện nổi tầng đến 18.

- Thi công ống đầu phun chữa cháy tầng đến 6

Tòa A2 (Tòa Sea): Hoàn thành thi công kết cấu, defect kết cấu đến tầng 15, xây tường đến tầng 5,

Thi công hệ Cơ điện MEPF Khu hành lang:

- Lắp đặt hệ ống cấp nước hành lang tầng đến 15

- Gia công supbot hệ ống cấp nước hành lang tầng đến 16

- Lắp đặt supbot hệ ống cửa cháy hành lang tầng 9

- Sơn ống thép pccc hành lang tầng 9.

Tòa A3 (Tòa Wind): Thi công kết cấu đến tầng 6, chuẩn bị mặt bằng xây tô hoàn thiện

Thi công hệ cơ điện MEPF cấu tầng 6

Tòa A4 (Tòa Sand): Thi công kết cấu đến tầng 9, chuẩn bị mặt bằng xây tô hoàn thiện

Lắp đặt hệ cơ điện MEPF theo công tác thi công kết cấu tầng 9

HỒ CẢNH QUAN:

- Hoàn thành cơ bản bê tông và ốp đá

- Đã thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống nhạc nước đang vận hành và chạy thử.

TƯỢNG TÌNH NHÂN ALI VÀ NINO: đã lắp đặt hoàn thành.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

- Thi công lát đá mặt đường phố đi bộ, khu phía Tây - trục đường Arena (tt)

- Thi công nền cấp phối đất đồi K98, khu phía Đông - trục đường Arena (tt)

- Thi công mặt đường BTN C19, trục đường chữ T – D2

- Thi công nền cát K95, Trục đường D2, D2.1, D2.2, D1.1, D1.2, D1.3, Khu Shopvilla

- Thi công nền cấp phối đất đồi K98, Trục đường D2, D2.1, D2.2, D1.1, D1.2, D1.3, Khu Shopvilla

- Thi công mặt đường CPĐD Loại II, Trục đường D2, D1.3, D2.2

- Thi công mặt đường CPĐD Loại I, Trục đường D2

HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, Trục đường Arena - D1.1

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, trục đường chữ T – D1.2

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, trục đường chữ T – D1.3

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, trục đường chữ T – D2.1

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, trục đường chữ T – D2.2

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, khu phía Đông - trục đường Arena.

- Thi công hệ thống thoát nước mưa, khu phía Đông – cụm SHOPVILLA.

- Thi công hệ thống thoát nước thải, trục đường – D1.2

- Thi công hệ thống thoát nước thải, trục đường – D2.2

- Thi công hệ thống thoát nước thải, khu phía Tây – cụm SHOPVILLA.

- Thi công hệ thống thoát nước thải, khu phía Đông – cụm SHOPVILLA.


Chia sẻ: