CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE ARENA NGÀY 11.1.2020

Chủ đầu tư Công ty CP Trần Thái Cam Ranh xin gửi đến Quý khách hàng thông tin tiến độ dự án The Arena Cam Ranh tính đến ngày 11.1.2020 như sau:

Phần kêt cấu:

+ Tòa A3 (Tòa WIND): Hoàn thành 75% kết cấu dầm sàn tầng 7, 25% dầm sàn tầng 8

+ Tòa A4 (Tòa SAND): Hoàn thành 100% KL bê tông dầm sàn tầng 9

Phần hoàn thiện:

+ Tòa A1(Tòa LIGHT): Hoàn thành xây được từ tầng 2 đến 9, tầng 10,tầng 13 đến 18

+ Tòa A2 (TÒA SEA): Hoàn thành xây từ tầng 2 đến tầng 4

+ Tòa A4(TÒA SAND): Đang xây tầng 2

Phần hạ tầng:

+ Khu phía tây: hoàn thành được 75% khối lượng (bao gồm: Cống thoát nước mưa và hố ga, cống thoát nước thải và hố ga, mặt đường BTXM, mặt đường BTN)

+ Khu phía đông: hoàn thành được 30% khối lượng (bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa và hố ga, mặt đường BTXM)

Phần kết cấu SHOPHOUSE
- Thi công móng: 124/126;
- Dầm sàn tầng 1: 119/129;
- Dầm sàn tầng 2: 117/126;
- Dầm sàn tầng 3: 117/126;
- Dầm sán mái: 117/126;
- Bể cảnh: Hoàn thành 100% khối lượng;
- Ballroom: Hoàn thành 25% kl phần móng.

Phần hoàn thiện SHOPHOUSE
- Xây tường 24/24;
- Tô trát 24/24.
- 2 căn mẫu: Hoàn thành 100% khối lượng

Phần MEP SHOPHOUSE
- Thi công hệ ngầm âm sàn BTCT: 124/126 căn
- Thi công hệ ngầm kết nối hạ tầng: 2/126 căn
- Thi công hệ dựng trục theo tường xây bao che: 26/126 căn

Phần MEP A1, A2 , A3, A4

TÒA A1 (tòa LIGHT)
- Hệ điện:
+ Máng cáp điện: lắp đặt từ tầng 2 đến 9 (khu hành lang);
+ Ống điện đi nổi trên trần: lắp từ tầng 2 đến 18 (khu hành lang và căn hộ);
+ Ống điện âm tường: lắp từ tầng 2 đến tầng 18 (ổ cắm hành lang), từ tầng 2 đến 6, tầng 18 (khu can hộ).

- Hệ cấp thoát nước:
+ Cấp nước: lắp từ tầng 2 đến 18;
+ Thoát nước sinh hoạt & nước thải: hoàn thành 18/56 trục
+ Thoát nước mưa: hoàn thành 18/28 trục

- Hệ điều hòa không khí:
+ Điều hòa không khí: chưa triển khai;
+ Thông gió, thông khí: lắp đặt từ tầng 2 đến tầng 9.

- Hệ phòng cháy chữa cháy:
+ Ống chờ uPVC & kéo cáp báo cháy: Hoàn thành ống chờ ngầm trong sàn BTCT;
+ Cấp nước chửa cháy ( bằng ống thép): Lắp đặt xong từ tầng 2 đến tầng 9 (khu hành lang), tầng 2 đến tầng 6 (khu căn hộ).

TÒA A2 (Tòa SEA)
- Hệ điện:
+ Máng cáp điện: lắp đặt từ tầng 2 đến 6 (khu hành lang);
+ Ống điện đi nổi trên trần: lắp từ tầng 2 đến 15 (khu hành lang);
+ Ống điện âm tường: chưa triển khai thi công.

- Hệ cấp thoát nước:
+ Cấp nước: lắp từ tầng 2 đến 20;
+ Thoát nước sinh hoạt & nước thải: chưa triển khai thi công.
+ Thoát nước mưa: chưa triển khai thi công.

Hệ điều hòa không khí:
+ Điều hòa không khí: chưa triển khai;
+ Thông gió, thông khí: lắp đặt từ tầng 2 đến tầng 6.

- Hệ phòng cháy chữa cháy:
+ Ống chờ uPVC & kéo cáp báo cháy: Hoàn thành ống chờ ngầm trong sàn BTCT;
+ Cấp nước chửa cháy ( bằng ống thép): Lắp đặt xong từ tầng 2 đến tầng 12 (khu hành lang), tầng 2 đến tầng 8 (khu căn hộ).

TÒA A3 (Tòa WIND)
- Lắp đặt hệ ống báo cháy âm sàn theo kết cấu: hoàn thành 3%

TÒA A4 (Tòa SAND)
- Lắp đặt hệ ống báo cháy âm sàn theo kết cấu: hoàn thành 3%

Phần MEP tổng quan:

KHU PHÍA TÂY

- Hệ điện:
+ Ống uPCV chờ kéo cáp điện & TTLL (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 80% khối lượng.

- Hệ cấp thoát nước:
+ Hệ cấp thoát nước sinh hoạt (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 80% khối lượng;
+ Hệ cấp tưới cây (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 80% khối lượng;
+ Hệ thoát nước thải (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 80% khối lượng.

KHU PHÍA ĐÔNG

- Hệ điện:
+ Ống UPCV chờ kéo cáp điện & TTLL (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 40% khối lượng.

- Hệ cấp thoát nước:
+ Hệ cấp thoát nước sinh hoạt (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 40% khối lượng;
+ Hệ cấp tưới cây (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 40% khối lượng;
+ Hệ thoát nước thải (trục chính và trục nội bộ shophouse): hoàn thành 40% khối lượng.

Phần lắp đặt thang máy Hitachi -UKTECH:

Tòa A1 (Tòa LIGHT) : đã lắp dựng được 14/18 thang.
Tòa A2 (Tòa SEA): chuẩn bị triển khai

Dưới đây là một số hình ảnh tại công trường:Chia sẻ: