CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THE ARENA CAM RANH – THÁNG 11/2019

Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư những thông tin và hình ảnh cập nhật tiến độ dự án The Arena Cam Ranh tính đến ngày 25.11.2019 như sau:

TÒA A1 - TÒA LIGHT

- Hoàn thành kết cấu 100%

- Thi công bể ngầm hoàn thiện 100%

- Thi công thang máy: Thang máy S1 S2: hoàn thiện công tác lắp đặt chờ kiểm định (99%), Thang máy P1, P2, P3 đạt 98%, - Thang máy PL7, PL8, PL9, P10: hoàn thiện công tác lắp đặt chờ kiểm định (99%), Thang máy P11: 98%, Thang máy P4, P5, P6: 65%,

- Công tác xây tường hoàn thiện: Tầng 1-7 hoàn thiện tưởng ngăn, tầng 8,9: 67%, tầng 10, 18: 80%, tầng 13-17: 65%

- Thi công cơ điện hành lang (Máng cáp điện, Ống điện, Nước, Điều hòa không khí, Phóng cháy chữa cháy): tầng 2 – tầng 9 hoàn thành 100%, tầng 10 hoàn thành 70%, tầng 11-18 hoàn thành 55%,

- Công tác quan trắc: Quan trắc lún: chu kỳ 12, quan trắc nghiêng: chu kỳ 6

TÒA A2 - TÒA SEA

- Hoàn thành kết cấu 100%

- Thi công bể ngầm hoàn thiện 100%

- Công tác xây tường hoàn thiện: tường 1-2 hoàn thiện tường ngăn, tầng 3-4 đạt 65%

- Thi công cơ điện hành lang (Máng cáp điện, Ống điện, Nước, Điều hòa không khí, Phóng cháy chữa cháy): tầng 2 – tầng 6 hoàn thành 100%, tầng 7-10: 65%, tầng 11-15: 50%, tầng 16-20: 20%

- Công tác quan trắc: Quan trắc lún: chu kỳ 11, quan trắc nghiêng: chu kỳ 4

TÒA A3 - TÒA WIND

- Thi công bê tông dầm sàn tầng 7 (85%), Gia công thép dầm zone 2, 4 tầng 8

- Thi công lắp đặt hệ thống thoát nước âm sàn, báo cháy, đặt ống luồn dây điện âm sàn, âm vách tầng7: 60%

- Công tác quan trắc: Quan trắc lún: chu kỳ 3, quan trắc nghiêng: chu kỳ 1

- Hoàn thành thi công bể ngầm

TÒA A4 - TÒA SAND

- Hoàn thành kết cấu 100% đến tầng 9

- Hoàn thành bê tông thang bộ, dãy đổ sau tầng 1-9

- Công tác thi công thông dây cho ống luồn dây điện âm sàn âm vách: hoàn thành 100% từ tầng 2- tầng 8

- Công tác quan trắc: Quan trắc lún: chu kỳ 5, quan trắc nghiêng: chu kỳ 2

- Hoàn thành kết cấu và defect

KHU VỰC SHOP VILLAS

- Thi công kết cấu: Bê tông sàn tầng 1: 120/126 căn, Bê tông sàn tầng 2: 119/126 căn, Bê tông sàn tầng 3: 119/126 căn, Bê tông sàn mái: 117/126 căn, Thi công bê tông cầu thang bộ: 100/126 căn, Bê tông bể phốt: 123/126 căn, Bê tông bồn hoa: 109/126 căn, Phần sàn tum: 10 căn

- Thi công cơ điện: Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước âm sàn tầng trệt: 120/126 căn,
Thi công đặt sleeve cho hệ thống thoát nước, ống luồn dây điện âm sàn tầng 2: 117/126 căn, tầng 3: 117/126 căn, sàn tầng mái: 117/126 căn

- Thi công xây tường: Xây tường căn 01- 08, 41-42, căn 45-48: 100%, Xây tường căn 11-12: 90%, Xây tường căn 37-38, căn 39-40: 97%

- Thi công tô trát mặt ngoài: căn 01-04, 07,08, 11-12, 47-48: 75%, căn 05,06: 80%, căn40, 41-42, 43- 44: 90%, căn 37,38, 39: 98%

HẠ TẦNG – KỸ THUẬT – THÔNG TIN LIÊN LẠC:

- Lắp nắp đan hố ga 43/226 cái, đắp đất hố ga: 553/451m3

- Đắp đất mương: 1030/665m3 , Thi công mương: 709m

- Gia công lắp dựng nắp đan, khuôn hầm: 63/131 hố, Hố ga thoát nước thải: 66/131 hố

- Thi công hố ga điện khu shophouse phía tây: 3 hố

- Thi công đấu nối ống chờ và đậy nắp hố đồng hồ căn hộ: 25 cái

Dưới đây là 1 số hình ảnh thực tế tại công trình:
Chia sẻ: