CẬP NHẬT HÌNH ẢNH HẠ TẦNG THÁNG 4.2021

Lấy cảm hứng và phát triển từ chủ đề tứ đại bất biến trong vũ trụ là Đất - Nước - Lửa - Khí nhằm tạo nên sự cân bằng, thịnh vượng cho gia chủ, những con đường nội bộ tại The Arena được đặt tên theo cách rất đặc biệt.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại các con đường nội bộ tại dự án:

Chia sẻ: