BỂ BƠI 3 TẦNG ĐỘC ĐÁO


Bể bơi vô cùng độc đáo được thiết kế giật cấp 3 tầng để phân khu:
bể bơi khoáng nóng thư giãn phục hồi năng lượng, bể bơi nước mặn và bể bơi nước ngọt.
Chia sẻ: